...

Chốt nội dung booklet, gửi Design

...

Chốt danh sách vật dụng cần mua để thử

...

Chốt nội dung thuyết trình CLB ThV